จองทัวร์

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Flying SuperSave)

0
 • ประเภทจอยทัวร์
 • ต้นทางดอนเมือง - กระบี่
 • ระยะเวลา3 วัน 2 คืน
 • จำนวนคนขั้นต่ำ 6 ท่าน
 • ภาษาไทย - อังกฤษ

รหัสทัวร์

KBV320

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Flying SuperSave)

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Flying SuperSave) สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) แพ็คเกจทัวร์นี้ให้บริการแบบแพ็คเกจอิสระ (FIT Tour) สามารถเลือกวันเดินทางได้เอง โดยทางบริษัทจะจัดบริการให้ตามวันที่ท่านเลือก บริการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ดอนเมือง-กระบี่) และบริการรถรับส่งจากสนามบินไป – กลับส่วนตัว โรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืน + อาหารเช้า และท่องเที่ยวทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก ได้แก่ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะปอดะ และหาดถ้ำพระนาง เดินทางโดยเรือหางยาว โดยจะเดินทางไปรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ เฉพาะทริปทางทะเลเท่านั้น

จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่ง ไม่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ตลอดทั้งโปรแกรม และสะดวกกับผู้เดินทางแบบคู่รัก หรือทัวร์กลุ่มเล็กๆ หรือแบบครอบครัว

ไฮไลท์ที่น่าสนใจ

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 • บริการรับส่งจากสนามบิน
 • พักโรงแรมระดับ 3 ดาว+
 • ห้องพักมาตราฐานสากล
 • ชมทัศนียภาพทางบก
 • ช้อปปิ้งของฝาก
 • พักผ่อนบนชายหาด
 • เล่นน้ำ ว่ายน้ำ
 • ชมอุทยานแห่งชาติ

ราคารวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 • รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม
 • ห้องพัก 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ทะเลแหวก เรือหางยาว
 • อาหารรวม 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมอุทยานฯชาวไทย
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ประกันภัย วงเงิน 1 ล้านบาท

ราคาไม่รวม

 • ค่าอาหารนอกเหนือที่ระบุไว้
 • ค่าทิปไกด์ พขร (ไม่บังคับ)
 • ค่ามินิบาร์ ซักรีด โทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าธรรมเนียมภาษีอื่นใด
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าเข้าชมอุทยานฯชาวต่างชาติ

ตารางการเดินทาง

วันแรกสนามบินดอนเมือง - สนามบินกระบี่ - โรงแรมที่พัก

xx.xx น.  เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 11 ชั้น 3 และเดินทางจากสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย บริการบนเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่ของสายการบิน

xx.xx น.  บริการรถรับจากสนามบินกระบี่ หรือสถานีรถขนส่งผู้โดยสาร จ .กระบี่ ตามเวลาไฟล์บินและเวลาการเดินรถประจำทาง 

xx.xx น.  บริการถรับไปส่งยังโรงแรมที่พักในโปรแกรมแพ็กเกจ เข้าเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย (สามารถเช็คอินเข้าที่พักได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

 

วันที่สองทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก เรือหางยาว (จอยทัวร์)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. บริการรับส่งจากโรงแรมที่พักในกระบี่ ให้บริการโดยรถสองแถวพื้นเมืองเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา เพื่อเช็คอิน

09.00 น.ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของจังหวัดกระบี่

10.00 น. เดินทางถึง เกาะไก่ จุดท่องเที่ยวแรกของโปรแกรมทัวร์นี้ จอดเรือลอยลำ ลงเล่นน้ำ ดำน้ำ ชมฝูงปลา ถ่ายภาพคู่กับเกาะไก่ ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำ

11.00 น. ชมปรากฎการณ์ทะเลแหวก สัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด ทอดตัวยาวที่เชื่อมติดต่อกันทั้งสามเกาะ ได้แก่ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ที่เราสามารถเดินจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งได้ในเวลาน้ำลด น้ำทะเลที่นี่สวยสีฟ้าใส เหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน

12.00 น. เดินทางไปยังเกาะปอดะ พักรับประทานอาหากลางวันแบบปิคนิด กับบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นรืมชายหาด และพักผ่อนตามอิสระ สามารถเลือกเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมฝูงปลา หรือเลือกที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัย เกาะปอดะถือเป็นแลนค์มารค์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของการมาท่องเที่ยวกระบี่ มีวิวหน้าผาของภูเขาสูงชันที่ตั้งโดนเด่นอยู่กลางน้ำทะเลสีฟ้าใส ผืนทรายสะอาดเนียนุ่มเท้า และบนเกาะมีห้องน้ำของอุทยานไว้บริการนักท่องเที่ยว

13.00 น. เดินทางไปยังหาดถ้ำพระนาง เล่นน้ำหน้าหาด นอนอาบแดดบนหาดทรายที่ขาวสะอาดไม่แพ้หาดอื่นๆ เดินชมหินงอกหินย้อยและชมกิจกรรมปีหน้าผาที่ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก พร้อมทั้งสักการะขอพรที่ถ้ำพระนาง (บนหาดมีห้องน้ำและร้านค้าให้บริการ)

15.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ บริการรถรับส่งท่านกลับที่พักโรงแรมโดยสวัสภาพ

วันกลับโรงแรม - ร้านของฝาก - สนามบินกระบี่

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

12.00 น.   เช็คเอาท์ บริการรถรับจากที่พักโรงแรม (เวลารับขึ้นอยู่เวลาเที่ยวบินของท่าน) แวะจุดเลือกซื้อสินค้าของฝากพื้นเมืองต่างๆ และเดินทางไปยังสนามบินกระบี่

xx.xx น.  เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย สนามบินนานาชาติกระบี่
ออกเดินทางจากสนามบินกระบี่ สู่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริการบนเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ถึงปลายทางสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

แผนที่ท่องเที่ยว
จุดนัดพบ
ปลายทาง
โรงแรม

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่ เด็ก เด็กเล็ก (ไม่เกิน2 ปี)
5,990 5,490 1,990

จองแพคเกจทัวร์

รหัส วันเดินทาง จำนวน จอง
WTE-0013 01 มิ.ย 2023 – 03 มิ.ย 2023 8 จองทัวร์
WTE-0012 09 มิ.ย 2023 – 11 มิ.ย 2023 7 จองทัวร์
WTE-0014 15 มิ.ย 2023 – 17 มิ.ย 2023 9 จองทัวร์
WTE-0015 20 มิ.ย 2023 – 22 มิ.ย 2023 14 จองทัวร์

เงื่อนไขและข้อตกลง

การจอง

An accordion content area

การชำระเงิน

An accordion content area

นโยบายการเปลี่ยนแปลงและคืนเงิน

สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เดินทางอาจติดต่อแจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ได้หลายช่องทาง

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องสลับ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกโปรแกรมบางส่วน ให้เหมาะสมตามแต่สถานการณ์  ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ผู้ผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

Wish List

Adding item to wishlist requires an account

Price
From5,990
0
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking