จองทัวร์

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ทัวร์ตรัง – ทัวร์ 4 เกาะทะเลตรัง เรือทัวร์ [วันเดย์ทริป]

0
 • ประเภทจอยทัวร์
 • จุดนัดพบท่าเรือปากเมง
 • ระยะเวลา8 ชั่วโมง
 • จำนวนคน15 - 35
 • ภาษาไทย - อังกฤษ

รหัสทัวร์

TST002

ทัวร์ตรัง – ทัวร์ 4 เกาะทะเลตรัง เรือทัวร์ [วันเดย์ทริป]

ทัวร์ตรัง – ทัวร์ 4 เกาะทะเลตรัง เรือทัวร์ วันเดย์ทริป ลอยตัวเข้าไปชมความงามของถ้ำมรกตหนึ่งใน Unseen in Thailand และเล่นน้ำ พักผ่อนบนหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด ณ เกาะกระดาน เป็นชายหาดที่สวยติดอันดับโลก น้ำทะเลที่เกาะแห่งนี้ใสสะอาด บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อน และทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมฝูงปลาและปะการังหลากสีสัน ณ เกาะแหวนและเกาะเชือก 

[เดินทางช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม : ถ้ำมรกต เกาะไหง เกาะม้า เกาะยา]

ตารางการเดินทาง

07.00 น.บริการรถรับส่งท่าเรือ

บริการรถรับจากโรงแรมที่พัก ในเขตตัวเมืองตรัง (เพื่อเดินทางไปรวมตัวกัน ณ จุดนัดพบท่าเรือปากเมง) (นอกเหนือจากเขตดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุไว้ มีบริการเป็นรถส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

08.00 น.เดินทางถึงท่าเทียบเรือ

เดินทางถึงท่าเทียบเพื่อเดินทางไปรวมตัวกัน ณ จุดนัดพบท่าเรือปากเมงและเช็คอิน

09.30 น.ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์

ออกเดินทางโดยเรือทัวร์ ชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามันไปตามเส้นทางมุ่งสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน Unseen in Thailand อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเลอันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่านตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต”

11.30 น.เดินทางไปยังเกาะกระดาน

ชมความงามของเกาะดาน บรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อน ชายหาดที่นี่ขาวเนียนละเอียด และเป็นชายหาดที่สวยติดอันดับโลก น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำ ชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลาที่มาคอยต้อนรับ

12.00 น. รับประทานอาหาร

พักรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดเกาะกระดาน

13.00 น.ออกเดินทางไปยังเกาะแหวน

ออกเดินทางไปยังเกาะแหวน เป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีชายหาด ลักษณะของเกาะเป็นผาสูงชัน บริเวณรอบเกาะเป็นแหล่งดำน้ำชมความสวยงามของฝูงปลาและปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย 

14.00 น. เดินทางไปยังเกาะเชือก

เดินทางไปยังเกาะเชือก ลงเล่นน้ำ ดำน้ำสัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และหมู่สัตว์ใต้ท้องทะเลนานาชนิด

16.30 น. เดินทางกลับท่าเทียบเรือ

เดินทางกลับท่าเทียบเรือปากเมง บริการรถรับจากท่าเทียบเรือเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคารวม

 • รถรับส่งจากที่พัก - ท่าเรือ
 • ชูชีพและอุปกร์ดำน้ำตื้น
 • อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวไทย
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

 • ค่าทิป (ไม่บังคับ)
 • ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ภาษี
แผนที่ท่องเที่ยว
จุดนัดพบ
ที่เที่ยว

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่1,150 บาท

ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป  
(ผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี และสตรีมีครรภ์ ไม่สามารถร่วมเดินทางรายการทัวร์นี้ได้)

เด็ก900 บาท

ราคาสำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 11 ปี
เด็กอายุตั้งแต่ 0 – 2 ขวบ สามารถร่วมเดินทางโดยไม่มีค่าบริการใดๆ

เงื่อนไขและข้อตกลง

การจองและสำรองที่นั่ง

โปรดทำการจองรายการทัวร์และชำระเงินล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ หากท่านไม่สามารถทำการจองให้สำเร็จผ่านเว็บไซต์ โปรดติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของเรา

การชำระเงิน

กรณีท่านเป็นสมาชิก เมื่อท่านทำการจองเรียบร้อยแล้ว โปรดดำเนินการชำระเงินและอัพสลิปภายใน 24 ชม. หากท่านไม่แจ้งผลการชำระเงินให้ทางบริษัทฯ ทราบ ระบบอาจส่งอีเมล์ยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชม. หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการใด ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนแปลงการเดินทางให้แก่ท่าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง

รายการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การยกเลิกการเดินทาง

ท่านสามารถยกเลิกการเดินทางได้ ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน หากการยกเลิกดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการใด ทางบริษัทฯ ยินดียกลิกการเดินทางให้แก่ท่าน โดยไม่คิดค่าดำเนินการ

การยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการรวม และไม่สามารถยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง

รายการจองที่ดำเนินการน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทาง ไม่สามารถยกเลิกได้

การยกเลิกและขอคืนเงิน

โปรดทำการจองในชื่อ-สกุลจริงตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน ในการขอรับเงินคืน เรามีความจำเป็นต้องขอหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้จอง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต โปรดทำความเข้าใจว่าบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้แก่บุคคลอื่นใด ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้จอง หรือผู้เดินทาง

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องสลับ ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกโปรแกรมบางส่วน ให้เหมาะสมตามแต่สถานการณ์  ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ผู้ผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

Wish List

Adding item to wishlist requires an account

Price
From1,150
0
Booking Form
Enquiry Form
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking